Használati útmutató

Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be a következőket:

Előtte néhány általános beviteli információ:

 • A feladatok bevitele során használhatjuk a saját billentyűzetünket is, és az Akriel beviteli panelét is. A panel a bevitel során végig a képernyő alsó felében van.
 • A betáplált kifejezésen belül a kurzorgombokkal (föl, le, jobbra, balra) és az egérrel tudunk mozogni.
 • Törölni a Del-lel és a Backspace-szel is tudunk. A Del lenyomása előtt álljunk a törölni kívánt karakter/ kifejezés elé, a Backspace lenyomása előtt pedig álljunk mögé.
 • Ha betápláltuk a kívánt feladatot, és szeretnénk az Akriellel megoldani, akkor egyszerűen csak nyomjuk meg az Enter-t, vagy nyomjuk meg a beviteli panel zöld színű „Megoldás” gombját.
 • Ha a megoldás után új példát szeretnénk bevinni, akkor csak kattintsunk bele a feladatba - ami a levezetés fölött helyezkedik el végig -, és vigyük be az új példát. Ha nem akarunk teljesen új feladatot bevinni, hanem csak meg akarjuk változtatni valamennyire az előbb betáplált – vagy akár az Akriel online példatárából választott – példát, akkor tegyük azt. Egészítsük ki, vagy töröljünk belőle, aztán nyomjuk meg újra az Enter-t. Kísérletezzünk kedvünk szerint!
 • A bemutató példák közül többet az Akriel online példatárából, a „Válogatott bemutató példák” nevű mappából választottunk.

Hogyan vigyünk be összeadást/ kivonást/ szorzást/ osztást?

Első példa:

A formula beviteléhez egyszerűen csak be kell vinnünk egymás után a szám- és betű karaktereket, illetve műveleti jeleket.

Nem minden esetben van szükség a szorzásjelek felhelyezésére, ezt szemlélteti a második példa:

A formula beviteléhez egyszerűen csak be kell vinni a megoldandó feladatnak megfelelően egymás után a szám- és betű karaktereket, illetve műveleti jeleket. Ezt megteheted a billentyűzetedről is, de akár a beviteli panelről is. Abban az esetben, ha a szorzásjel is szerepel a formulában, akkor azt is be lehet vinni:

Hogyan vigyünk be zárójelet?

A „Válogatott bemutató példák” mappa 669/e feladata:

1.) Alap beviteli mód használatával: tápláljuk be először a „ 2a ” kifejezést, aztán

 • nyomjuk meg a billentyűzetünkön a baloldali zárójel gombot, azaz a „(”-t
 • vagy nyomjuk meg a beviteli panelen a „zárójel beviteli gomb”-ot:

Bármelyiket választjuk, ezt fogjuk kapni:

A kurzor bent lesz a zárójel belsejében a kérdőjelnél, ezért oda csak be kell táplálni az „x-y” kifejezést, aztán jobbra léptetni a kurzort, hogy kilépjünk a zárójelből, és máris itt tartunk:

Hasonlóan kell eljárni a másik tag bevitelénél is, és már be is vittük a formulát.

2.) Kijelöléses beviteli mód ha zárójelek nélkül írjuk be a példában szereplő kifejezést, akkor így fog kinézni a formula:

Utólag is felrakhatjuk a zárójeleket a megfelelő kifejezések köré a kijelöléses beviteli mód használatával. Ehhez először jelöljük ki az egérrel az első zárójelezendő kifejezést:

Most pedig nyomjuk meg a beviteli panalen a „zárójel felrakó gomb”-ot:

Ha megnyomtuk a gombot, akkor ezzel felraktuk a zárójelet a kijelölt kifejezés köré:

Hasonlóan kell eljárni a másik taggal is.

Speciális kiegészítés:

Egymásba ágyazott zárójeles kifejezéseket is be tudunk vinni.

A „Válogatott bemutató példák” mappa 642/b feladata:

Ebben a formulában 4 zárójeles kifejezés van egymásba ágyazva (az utolsó két zárójeles kifejezés egymáshoz képest nincs beágyazva, csak az első kettőhöz képest). A formulát ezért 4 zárójelképzési fázison keresztül hozhatjuk létre.

 • 1. fázis: tápláljuk be a „ 3a - ”-t, és vigyünk be egy zárójelet!

 • 2. fázis: írjuk be a zárójel belsejébe a „ 2c - ”-t, és vigyünk be egy újabb zárójelet!

 • 3. fázis: írjuk be a zárójel belsejébe a „ 6a - ”-t, és vigyünk be egy újabb zárójelet!

 • 4. fázis: írjuk be a zárójel belsejébe a „ c – b ”-t, lépjünk ki a zárójelből jobbra, aztán vigyük be a „ + c + ”-t, végül vigyünk be egy újabb zárójelet!

Már csak ki kell töltenünk a zárójel belsejét.

Hogyan vigyünk be törtet?

Példa:

1.) Alap beviteli mód:

Először tápláljuk a be a formula elejét, azaz a „ 3a + ”-t. Ezután

 • nyomjuk meg a numerikus billentyűzetünkön a per-jelet: „ / ”
 • vagy nyomjuk meg a beviteli panelen a „tört beviteli gomb”-ot:

Bármelyiket választjuk, ezt fogjuk kapni:

Létrehoztuk tehát a tört vázát, már csak ki kell tölteni a számlálót és a nevezőt. A kurzor alapból a számlálóba ugrik, kezdjük tehát ott a bevitelt, aztán a „le” nyíllal ugorjunk le a nevezőbe, és ott folytassuk. Ezután egy jobbra kurzor-nyíllal kilépünk a törtből jobbra:

Az első törttel tehát készen is vagyunk, hasonlóan eljárva vihetjük be a másik törtet is.

2.) Kijelöléses beviteli mód:

Ha utólag akarjuk törtté alakítani a már bevitt kifejezés bizonyos részeit, akkor a kijelöléses üzemmóddal ezt is megtehetjük. Lehetne pl. ez a kiindulási kifejezés:

Jelöljük most ki a formula megfelelő részét az egérrel:

Ezután pedig a beviteli panelen nyomjuk meg a „számlálóba helyező gomb”-ot:

Ekkor a gomb képez egy törtet, aminek a számlálójába rakja a kijelölt kifejezést:

A nevező kitöltése után a másik tagon is elvégezve ugyanezt az eljárást, előállíthatjuk az igényelt kifejezést.

A kijelölt kifejezést egyébként egy tört nevezőjébe is le lehet rakni. Ha pl. az iménti kijelölés után a „nevezőbe helyező gomb”-ot nyomjuk meg:

akkor ez a kifejezés fog előállni:

És ekkor a számlálót kéne kitölteni utólag.

Speciális kiegészítés:

Emeletes törteket is be tudunk vinni.

A „Válogatott bemutató példák” mappa 153/j feladata:

Mivel 3 tört szerepel ebben a formulában egymásba ágyazva, ezért 3 tört-képzési fázison keresztül hozhatjuk létre ezt a formulát:

 • 1. fázis: az „ 1 - ” bevitele után vigyünk be egy törtet!

 • 2. fázis: a tört számlálójának kitöltése után a nevezőben az „ 1 + ” bevitele után vigyünk be még egy törtet!

 • 3. fázis: a tört számlálójának kitöltése után a nevezőben az „ 1 - ” bevitele után vigyünk be egy újabb törtet!

Már csak ki kell töltenünk a legbelső tört számlálóját és nevezőjét.

Hogyan vigyünk be hatványt?

Hatványok bevitelénél már az alap beviteli módnál is kétféle módszer közül választhatunk.

Első példa:

Alap beviteli mód:

1.) A „kitevőbe ugrásos” módszer:

Először tápláljuk be a formula elejét, azaz a „ 16 - ”-t, és írjuk be a hatványalapot is, azaz a c-t. Ekkor itt tartunk:

Most pedig

 • nyomjuk meg a billentyűzetünkön a jobb oldali „Alt Gr” gombot
 • vagy nyomjuk meg a beviteli panelen a „hatvány beviteli gomb”-ot:

Bármelyiket választjuk, ezt fogjuk kapni:

Megjelent tehát a kitevő helye, már csak ki kell töltenünk.

2.) A „teljes hatvány” módszer:

Először itt is tápláljuk be a formula elejéről a „ 16 - ”-t, de most ne írjuk be a hatványalapot. Nyomjuk meg ehelyett már most az „Alt Gr”-t, vagy az előbb bemutatott „hatvány beviteli gomb”-ot, és ezt fogjuk kapni:

Megjelenik tehát a teljes hatvány váza, már csak ki kell töltenünk az alapját és a kitevőjét. Az alap kitöltése után a kurzor jobbra léptetésével, vagy az egérrel tudunk a kitevőbe ugrani.

Második példa:

1.) Alap beviteli mód:

a.) A „kitevőbe ugrásos” módszer:

Először tápláljuk be a formula elejét, azaz a „ 4 - ”-t, és írjuk be a zárójeles hatványalapot is, azaz a (b-1)-et, végül jobbra léptessük ki a kurzort a zárójelből. Ekkor itt tartunk:

Ha most megnyomjuk az „Alt Gr”-t vagy a „hatvány beviteli gomb”-ot, akkor már létre is hoztuk a kitevő helyét, amit már csak ki kell tölteni:

b.) A „teljes hatvány” módszer:

Írjuk be a formula elejéről a „ 4 - ”-t, és már itt nyomjuk meg az „Alt Gr”-t vagy a „hatvány beviteli gomb”-ot. Ekkor ide jutunk:

Az Akrielt megtanítottuk arra, hogy ha a hatványalap egy többtagú kifejezés, akkor zárójelet kell köré tenni. Ezért ha beírjuk a hatványalapba a „ b-1 ”-et, akkor a zárójel magától fel fog kerülni a kifejezés köré:

Így már csak a kitevőt kell kitöltenünk itt is.

A zárójelet akkor is felteszi helyettünk az Akriel a hatványalap köré, ha a hatványalap

 • egy szorzat
 • egy tört
 • egy hatvány
 • bármilyen negatív előjelű kifejezés.

Csak akkor nem teszi fel a hatványalap köré a zárójelet, ha nincs rá szükség, azaz ha a hatványalap egy szám, vagy egy változó (mint ami pl. az első példában is volt).

2.) Kijelöléses beviteli mód:

Ha utólag akarjuk hatvánnyá alakítani a már bevitt kifejezés bizonyos részét, akkor a kijelöléses üzemmóddal ezt is megtehetjük. Lehetne pl. ez a kiindulási kifejezés:

Jelöljük most ki a formula megfelelő részét:

Majd a beviteli panelen nyomjuk meg a „hatványalapba helyező gomb”-ot:

Ekkor a gomb képez egy hatványt, aminek az alapjába rakja a kijelölt kifejezést:

Az Akriel az Alap beviteli módnál elmondottak alapján rögtön zárójelet is tesz a hatványalap köré, hiszen az egy többtagú kifejezés. Így már csak a kitevőt kell kitöltenünk itt is.

Extra kiegészítés a Kijelöléses beviteli módhoz

Az Akrielben éppúgy lehet másolni, kivágni és beilleszteni formulákat, mint ahogy a Word- ben tesszük ezt a szövegekkel. Ha tehát egy feladaton belül lenne két olyan kifejezés, ami majdnem ugyanaz, csak egy kis eltérés van köztük, akkor fel lehet gyorsítani a bevitelt a „másolás- beillesztés”-es módszer használatával.

Erre kiváló példa a „Válogatott bemutató példák” mappa 729/b példája:

A gyorsított bevitel módja:

 • 1. Először az eddig bemutatott zárójel-beviteli, tört-beviteli és hatvány-beviteli módszerekkel tápláljuk be az első többtagú kifejezést!

 • 2. Most jelöljük ki a teljes kifejezést, és nyomjuk meg a „Ctrl C” billentyű-kombinációt!

 • 3. Ezután léptessük a kurzort jobbra, hogy megszűnjön a kijelölés, és vigyünk be egy szorzásjelet!

 • 4. Most pedig nyomjuk meg a „Ctrl V” billentyű-kombinációt a beillesztéshez!

Ezzel be is vittük a második többtagú kifejezést, ahol már csak ki kell cserélnünk a második „ + „ előjelet egy „ - ” előjelre, és elkészült a kívánt feladat.

Csak egy pillanat és betölt. Mindjárt kész is. Várjunk még egy kicsit. Valami itt lassú... Nettel minden rendben? Egy kis türelmet... Talán máris kész? Még várjunk egy picit? Szokott ilyen lassú lenni? Húha... nem tudom mit mondjak... Töltesz le valamit? Hmm... ha nettel minden rendben, próbálj meg frissíteni. Vagy várj még egy picit... Na jó. Nem tudom. Remélem betölt hamarosan. Valami nem stimmel... Próbáld meg újratölteni az oldalt.

Beállítások


BESbswy BESbswy