Akriel fejlesztési ütemterv 2019

Témakörök a 6.-10. évfolyamig, amik már elkészültek:
 • összetett számok prímtényezős felbontása
 • legnagyobb közös osztó meghatározása
 • legkisebb közös többszörös meghatározása
 • azonos alapú hatványok szorzása, osztása
 • hatvány hatványozása
 • egynemű algebrai kifejezések összevonása
 • egytagú algebrai kifejezések szorzása
 • egytagú algebrai kifejezések osztása
 • egytagú algebrai kifejezés szorzása többtagúval
 • zárójel felbontás
 • kiemelés
 • algebrai törtek egyszerűsítése (7.-es)
 • elsőfokú egyenletek
 • törtes elsőfokú egyenletek
 • többtagú algebrai kifejezések szorzása
 • összeg négyzete és különbség négyzete
 • két tag összegének és különbségének szorzata
 • szorzattá alakítás a négyzetes nevezetes azonosságok segítségével
 • algebrai törtes egyenletek
 • szorzattá alakítás csoportosítással
 • szorzat és tört hatványa
 • háromtagú összeg négyzete
 • összeg köbe és különbség köbe
 • szorzattá alakítás a köbös nevezetes azonosságok segítségével
 • a másodfokú egyenlet megoldóképlete
 • algebrai törtes másodfokú egyenletek


Jövőbeni ütemezés

2019. február – április:

5. évfolyam:

 • törtszám egyszerűsítés
 • törtszám bővítése
 • egyenlő nevezőjű törtek összeadása, kivonása
 • különböző nevezőjű törtek összeadása, kivonása
 • tört szorzása természetes számmal
 • tört osztása természetes számmal
 • egész számok összeadása, kivonása

6. évfolyam:

 • egész számok szorzása
 • egész számok osztása
 • hatványozás
 • negatív számok hatványozása
 • törtszámok egyszerűsítése LNKO alapján
 • közös nevezőre hozás LKKT alapján
 • negatív törtek összeadása, kivonása
 • törtek szorzása, osztása egész számmal
 • tört szorzása törttel
 • osztás törttel
 • negatív törtek szorzása, osztása
 • emeletes törtek lebontása

8. évfolyam:

 • változókat is tartalmazó törtek összeadása, kivonása
 • algebrai törtek egyszerűsítése (8.-os)
 • egyenletek több megoldással
 • egyenletek megoldása szorzattá alakítással

9. évfolyam:

 • műveletek negatív kitevőjű hatványokkal
 • többlépcsős szorzattá alakítás
 • algebrai törtek egyszerűsítése (9.-es)
 • algebrai törtek összeadása, kivonása
 • algebrai törtek szorzása, osztása
 • elsőfokú egyenletrendszerek

10. évfolyam:

 • a négyzetgyökvonás azonosságai
 • bevitel a gyökjel alá, kiemelés a gyökjel alól
 • tört nevezőjének gyöktelenítése
 • az n-edik gyökvonás azonosságai
 • bevitel a gyökjel alá, kiemelés a gyökjel alól (n-edig gyök)
 • tört nevezőjének gyöktelenítése (n-edig gyök)
 • az n-edik gyökvonás további azonosságai

11. évfolyam:

 • műveletek törtkitevőjű hatványokkal
 • exponenciális egyenletek
 • műveletek logaritmikus kifejezésekkel, a logaritmus azonosságai
 • logaritmikus egyenletek

12. évfolyam:

 • érettségi összefoglaló feladatsorok algebrából
2019. május – július:

alsó tagozatos évfolyamok témakörei

1. évfolyam:

 • összeadás 5-ig
 • kivonás 5-től
 • összeadás és kivonás 10-ig
 • összeadás és kivonás 20-ig, tízes átlépés nélkül
 • összeadás 20-ig, tízes átlépéssel
 • kivonás 20-tól, tízes átlépéssel

2. évfolyam:

 • összeadás és kivonás 100-ig, kerek tízesekkel
 • összeadás és kivonás 100-ig, tízesátlépés nélkül
 • összeadás 100-ig, tízes átlépéssel
 • kivonás 100-ig, tízes átlépéssel
 • kétjegyű számok összeadása és kivonása 100-ig
 • a zárójel használata
 • szorzás és osztás 10-ig
 • szorzás és osztás 20-ig

3. évfolyam:

 • összeadás és kivonás 1000-ig, kerek tízesekkel és százasokkal
 • összeadás 1000-ig, akár százas átlépéssel
 • írásbeli összeadás 1000-ig
 • kivonás 1000-es számkörben
 • írásbeli kivonás 1000-es számkörben
 • szorzás az 1000-es számkörben
 • írásbeli szorzás az 1000-es számkörben
 • osztás az 1000-es számkörben

4. évfolyam:

 • szóbeli összeadás-kivonás 10.000-ig
 • írásbeli összeadás és kivonás 10.000-ig
 • szóbeli szorzás 10.000-ig
 • írásbeli szorzás 10.000-ig
 • osztás szóban 10.000-ig
 • írásbeli osztás 10.000-ig
 • írásbeli szorzás többjegyű szorzóval
 • írásbeli osztás többjegyű osztóval
 • írásbeli összeadás és kivonás 100.000-ig
 • írásbeli szorzás és osztás 100.000-ig
2019. augusztus - október:

9. évfolyam:

 • elsőfokú egyenlőtlenségek
 • abszolútértékes egyenletek
 • abszolútértékes egyenlőtlenségek

10. évfolyam:

 • szorzattá alakítás a másodfokú egyenlet gyöktényezős alakjának segítségével
 • algebrai törtek egyszerűsítése (10.-es)
 • másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek
 • másodfokú egyenlőtlenségek
 • egyszerű másodfokú egyenletrendszerek
 • négyzetgyökös egyenletek
 • négyzetgyökös egyenlőtlenségek

11. évfolyam:

 • exponenciális egyenlőtlenségek
 • exponenciális egyenletrendszerek
 • logaritmikus egyenlőtlenségek
 • logaritmikus egyenletrendszerek
2019. november - december:

5.évfolyam:

 • törtszámok átírása vegyesszám alakba
 • vegyesszámok összeadása, kivonása
 • törtszámok átírása tizedes tört alakba
 • tizedes törtek összeadása, kivonása
 • tizedes tört szorzása, osztása természetes számmal
 • tizedes tört szorzása, osztása természetes számmal
 • tizedes törtek egyszerűsítése, bővítése

6.évfolyam:

 • tizedes törtek összevonása
 • tizedes törtek szorzása tizedes törttel
 • osztás a tizedes törtek körében
2020-tól tervezett további tananyagok (határidőhöz nem kötött):
 • szöveges feladatok (egyenletek és egyenletrendszerek gyakorlásához)
 • paraméteres elsőfokú egyenletek
 • paraméteres másodfokú egyenletek
 • négyzetgyökös egyenletrendszerek
 • trigonometrikus egyenletek
 • trigonometrikus egyenlőtlenségek
 • függvények határértékei
 • sorozatok határértékei
 • összetett függvény deriváltja
 • különböző függvénytípusok deriváltjai
 • határozott integrál: Riemann integrál
 • integrálási eljárások (parciális integrálás és racionális tört)
 • határozatlan integrál

A nagyobb lélegzetű tananyagokat több különálló Akrieles témakörben dolgozzuk föl, ezért a várható témakörök száma jóval több lesz, mint amit az ütemterv tartalmaz. Évfolyamonként a következő minimum témakör-számokkal lehet számolni:

 • 1. évfolyam: 6 témakör
 • 2.-4. évfolyam: 10-10 témakör
 • 5.-12. évfolyam: 20-20 témakör

Az Akriel teljes tananyagbázisa több, mint 200 algebrai témakört fog tartalmazni.

Csak egy pillanat és betölt. Mindjárt kész is. Várjunk még egy kicsit. Valami itt lassú... Nettel minden rendben? Egy kis türelmet... Talán máris kész? Még várjunk egy picit? Szokott ilyen lassú lenni? Húha... nem tudom mit mondjak... Töltesz le valamit? Hmm... ha nettel minden rendben, próbálj meg frissíteni. Vagy várj még egy picit... Na jó. Nem tudom. Remélem betölt hamarosan. Valami nem stimmel... Próbáld meg újratölteni az oldalt.

Beállítások


BESbswy BESbswy